PROJEKT MARIOLA 1

Projekt Mariola 1 znajduje się w okolicach Katowic, w samym sercu Górnego Śląska – jednego z największych regionów wydobycia węgla kamiennego w Europie, gdzie mieści się większość polskich elektrowni, które korzystają z pobliskich złóż.

więcej ...

PROJEKT MARIOLA 2

Carbon Investment Sp. z o.o., wchodzi w skład Balamara Resources Limited. Firma planuje zrealizować w Polsce kolejny projekt kopalni węgla energetycznego. 3 lipca 2015 r. Spółka otrzymała koncesję na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Jan Kanty Szczakowa” położonym na terenie miasta Jaworzna, województwo śląskie.

w opracowaniu ...

PROJEKT SAWIN

Koncesja Sawin obejmuje obszar 137 km2 w Lubelskim Zagłębiu Węglowym i bezpośrednio graniczy z koncesją Prairie Mining Limited, australijskiej węglowej spółki akcyjnej. Obszar koncesyjny leży w bliskim sąsiedztwie światowej klasy kopalni węgla energetycznego „Bogdanka”, należącej do Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka SA.

więcej ...

PROJEKT NOWA RUDA

W lipcu 2013 r. Balamara uzyskała wyłączne prawa (100% udziałów w spółce) do projektu węgla koksującego w południowo-zachodniej Polsce, realizowanego przez Coal Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Projekt ten dotyczy wybudowania od podstaw nowego zakładu górniczego.

więcej ...

Nasze projekty mogą w dużym stopniu pomóc polskiej gospodarce, tworząc, wraz z finalizacją projektów, znaczącą ilość miejsc pracy. Cieszymy się, że możemy być częścią rynku, który posiada wśród lokalnej społeczności wiele osób z bogatym doświadczeniem i specjalizacją w branży górniczej. Czynnik ludzki jest konieczny do realizacji naszych projektów dla dobra polskiego węgla.

Derek Lenartowicz

Prezes Wykonawczy

Robimy znaczące postępy w realizacji wszystkich polskich projektów węglowych, wzbogacając wartość procesu i pracując z najbardziej kompetentnymi i doświadczonymi konsultantami technicznymi na świecie. Zaletami naszych projektów są wysokiej jakości węgiel, łatwość wydobycia i niskie wydatki inwestycyjne, czyli możliwość finansowania i przystąpienia do produkcji.

Mike Ralston

Dyrektor Zarządzający


PROJEKTY

KONTYNENTY

MILIONY TON WĘGLA WG. JORC DLA 3 POLSKICH PROJEKTÓW

OBSZAR 3 POLSKICH PROJEKTÓW (KM2)

O nas

Jesteśmy australijską Spółką publiczną, która posiada prawa własności do 3 polskich spółek zależnych: Carbon Investment Sp. z o.o., Coal Holding Sp. z o.o. oraz Global Mineral Prospects Sp. z o.o. Zadaniem wspomnianych spółek jest realizacja 4 projektów węglowych znajdujących się w różnych lokalizacjach w Polsce. Naszym głównym celem jest dostarczanie długoterminowego zysku dla akcjonariuszy poprzez stanie się, w krótkim okresie czasu, średniej wielkości spółką wydobywczą. Pragniemy osiągnąć to stawiając na odkrywanie, nabywanie i rozwijanie nowych złóż mineralnych. Balamara stara się zbyć swoje bieżące dodatkowe aktywa i skupić się na swoich polskich projektach, takich jak Mariola 1- węgiel energetyczny, Mariola 2 – węgiel energetyczny, Sawin – węgiel energetyczny i Nowa Ruda- węgiel koksujący.

Dlaczego Polska?

Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej i znajduje się pod tym względem na siódmym miejscu na świecie, produkując 72 mln ton węgla kamiennego rocznie. Rząd Polski szacuje złoża węgla w Polsce na 48 mld ton, z czego zasoby węgla koksowego stanowią 13 mld. Składa się na to 146 udokumentowanych złóż węgla zlokalizowanych głównie w trzech zagłębiach: Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym i Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Balamara wybrała Polskę jako miejsce realizacji swoich projektów, ponieważ mocnymi stronami tego kraju są:

  • suwerenność (członek UE i NATO)
  • stabilna demokracja
  • dobrze zdefiniowane prawo górnicze
  • niska stawka podatku od osób prawnych (19%)
  • niskie koszty eksploatacji
  • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej górnictwa podziemnego
  • doskonała infrastruktura przemysłowa w całej Polsce
  • bliskość dużego rynku europejskiego
  • elektrownie i koksownie położone w pobliżu projektów Spółki- duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości węgiel
  • silnie rozwijająca się gospodarka


MASZ PYTANIE?

Jeśli nie znalazłeś interesujących Cię informacji, napisz do nas.

KONTAKT