Ogłoszenia

W tej sekcji znaleźć można wszystkie ogłoszenia na temat postępów prac nad naszymi projektami oraz raporty finansowe przygotowane przez Balamara Resources

Akcje Balamara Resources

Balamara Resources Limited ma przyjemność poinformować, że rozpoczęta została sprzedaż akcji zwykłych dla posiadaczy udziałów typu unmarketable parcel. Szczegóły dotyczące kapitału udziałowego Grupy Balamara przedstawiono poniżej.


SHARES ON ISSUE

Rejestr udziałów

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uzyskanych akcji lub zamiaru ich zakupu, zachęcamy do kontaktu z firmą lub z podmiotem prowadzącym nasz rejestr akcji. Użyj poniższego przycisku, aby przejść do formularza kontaktowego.

Aby pozostać na bieżąco z wszystkimi postępami prac nad naszymi projektami oraz aktualnościami, zalecamy zapisanie się do naszego firmowego biuletynu. Formularz rejestracji dostępny jest poniżej każdej strony, w stopce.

[/et_pb_row]


[/et_pb_column]

Ogłoszenia

01/08/2020

Informacja na temat stopnia zaawansowania procesu koncesyjnego dla Projektu “Nowa Ruda – Węgiel Koksujący”

Pragnąc pozostawać w pełnej transparentności działań z naszymi Udziałowcami, zarząd Balamara Resources pragnie poinformować o aktualnym statusie postępowania koncesyjnego dla Projektu KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący. prowadzonego przez Ministerstwo Klimatu (Wcześniej „Ministerstwo Środowiska”). W tym celu przygotowana została specjalna infografika, prezentująca w sposób wyczerpujący wszelkie informacje na temat przebiegu samego postępowania od jego rozpoczęcia oraz związanych z nim wszelkich działań podejmowanych przez Spółkę.

(uwaga – plik infografiki został zaktualizowany wg stanu na 18 listopada 2020)

Równolegle do prowadzonego postępowania koncesyjnego Nowa Ruda, w lipcu planowane jest złożenie w Ministerstwie Klimatu Dodatku nr 2 do Dokumentacji Geologicznej złoża Nowa Ruda Pole Piast Region Wacław-Lech. Zatwierdzenie tego dokumentu zagwarantuje Spółce prawo pierwszeństwa do złoża na okres 3 lat od momentu wydania.


31/07/2020

Balamara składa Dokumentację Geologiczną dla złoża węgla kamiennego Sawin 1.

Mamy zaszczyt poinformować, że dnia 31 lipca 2020 ukończona Dokumentacja Geologiczna złoża węgla kamiennego Sawin 1 została z powodzeniem złożona w Ministerstwie Klimatu w Warszawie.

Na zdjęciu po prawej dyrektor generalny Spółki Global Mineral Prospects Sp. z o. o., Pan Andrzej Zibrow prezentuje komplet złożonych dokumentów.


17/03/2020

Rozpoczęcie prac nad Projekt Zagospodarowania Złoża dla centralnej części złoża Sawin 1.

Zarząd Balamara Resources Ltd ma przyjemność poinformować, że rozpoczęte zostały prace nad Projektem Zagospodarowania Złoża („PZZ”) dla Projektu Sawin. Dokument PZZ stanowi kolejny kamień milowy na drodze do złożenia wniosku o koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Sawin 1.

Zespół Balamary rozpoczął prace nad opracowaniem raportu PZZ na podstawie własnej, ukończonej Dokumentacji Geologicznej, będącej obecnie w procesie zatwierdzania w Ministerstwie Klimatu (wydane zatwierdzenie dokumentacji geologicznej zabezpieczy Spółce prawo pierwszeństwa do Złoża Sawin 1 na okres 3 lat od momentu wydania.)

Większość prac nad wykonywana jest przez nasz wykwalifikowany zespół inżynieryjny, jednak w opracowaniu kluczowych aspektów – takich jak ochrona powierzchni czy hydrologia – Balamara współpracuje ze specjalistami z uznanych jednostek naukowych w Polsce.

Projekt Zagospodarowania Złoża zawierać będzie wyszczególnienie wszelkich operacji eksploatacyjnych prowadzonych w zakładanym Obszarze Górniczym „Karolina 1” w centralnej części złoża, będącym pierwszym z trzech etapów zaplanowanej działalności górniczej w granicach Złoża Sawin 1. Opracowanie to stanowić też będzie solidny punkt wyjścia do sporządzania Raportu Oddziaływania na Środowisko w następnej kolejności.

Przewiduje się, że opracowanie PZZ gotowe będzie do złożenia w Okręgowym Urzędzie Górniczym w trzecim kwartale 2020 roku.


09/01/2020

Powiadomienie o wynikach Corocznego Spotkania Walnego Inwestorów

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Corocznego Spotkania Walnego Inwestorów oraz z dokumentem protokołu ze spotkania (oba w języku angielskim).

16/12/2019

Powiadomienie o Corocznym Spotkaniu Walnym Inwestorów

Balamara ma przyjemność poinformować, że w znacznym stopniu zaawansowania są prace nad Dokumentacją Geologiczną złoża Sawin 1. Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia (w języku angielskim):

Sawin-announcement_December-16th-2019 (2)


12/12/2019

Powiadomienie o Corocznym Spotkaniu Walnym Inwestorów

Coroczne Walne Spotkanie Inwestorów odbędzie się dnia 6 stycznia w Perth (Australia). Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia:

BMB-Notice-of-AGM-and-proxy-form (1)


04/11/2019

Roczny raport finansowy

Balamara Resources Ltd ma przyjemność poinformować o publikacji swojego rocznego Raportu finansowego w stanie na 30 czerwca 2019. Plik PDF z raportem możliwy jest do pobrania poprzez kliknięcie na link poniżej:

Financial-Annual-Report-30-June-2019-Balamara-Resources-Ltd


03/09/2019

Results of Extraordinary General Meeting

An Extraordinary General Meeting of the company was held on 30th August 2019, at 4:00pm (WST). The resolution voted was in accordance with the notice of extraordinary general meeting previously advised. See below for full document:

Results-of-meeting (1)

05/08/2019

Announcement for Shareholders

The Board of Balamara Resources thanks Ample Skill for requesting the conversion of all the outstanding convertible bonds at the forthcoming shareholders meeting.

Balamara Executive Chairman Derek Lenartowicz  said ‘Balamara has benefitted greatly over the past years through the strong support of its major shareholder. The removal of the outstanding liabilities from the Balamara balance sheet will assist with the debt funding for the company’s transition to the construction phase at Nowa Ruda.

The Balamara Board is very supportive of the resolutions at the shareholders meeting and would like to encourage shareholders to also support the resolutions and to forward their proxy forms by email.


01/08/2019

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Balamara Resources Ltd

Balamara Resources Ltd informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników odbędzie się w: Czas: 16.00 Data: piątek, 30 sierpnia 2019 r Miejsce: , 100 Railway Road, Subiaco, Stan Zachodnia Australia Uzasadnienie Wyjaśniające dołączone jest do zawiadomienia w pliku poniżej i zawiera dodatkowe informacje na temat spraw, które rozpatrzone zostaną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie Wyjaśniające, raport niezależnego eksperta i formularz pełnomocnika stanowią część niniejszego zawiadomienia.

Proxy-Form-Balamara-Resources-Limited-EGM Notice-of-Meeting-and-Explanatory-Statement-Balamara-Resources


22/05/2019

Półroczny raport finansowy 2018

Balamara Resources Ltd ma przyjemność poinformować o publikacji swojego półrocznego Raportu finansowego w stanie na 31 grudnia 2018. Plik PDF z raportem możliwy jest do pobrania poprzez kliknięcie na link poniżej:

Final Half-Yearly Financials – 31 Dec 2018


09/01/2019

Wyniki Corocznego Spotkania Walnego Inwestorów

Coroczne Walne Spotkanie Inwestorów odbyło się 9 stycznia w Perth (Australia). Poniżej znajduje się pełny raport:


03/01/2019

Powiadomienie o Corocznym Spotkaniu Walnym Inwestorów

Coroczne Walne Spotkanie Inwestorów odbędzie się dnia 9 stycznia w Perth (Australia). Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia:

20/12/2018

Roczny raport finansowy

Balamara Resources Ltd ma przyjemność poinformować o publikacji swojego rocznego Raportu finansowego w stanie na 30 czerwca 2018. Plik PDF z raportem możliwy jest do pobrania poprzez kliknięcie na link poniżej:

Final-Annual-Report-30-June-2018-Balamara-Resources-Ltd


10/12/2018

Balamara podpisuje Porozumienie o Warunkach Finansowania dla realizacji Projektu Nowa Ruda

Budowa nowoczesnego zakładu górniczego w Nowej Rudzie przybliża się o kolejny znaczący krok, w związku z dzisiejszym podpisaniem Umowy o Warunkach Finansowania z grupą finansową ze Zjednoczonego Królestwa- Broughton Capital Group. Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia:


03/12/2018

Balamara zabezpiecza środki z emisji

Balamara Resources Limited pragnie poinformować o zabezpieczaniu środków dla utrzymania tempa aktualnie prowadzonych prac, zbliżających firmę do momentu rozpoczęcia budowy zakładu KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym. Poniżej znajduje się pełny tekst ogłoszenia:


17/07/2018

Balamara składa wniosek o koncesję na wydobycie ze złoża Nowa Ruda.

Balamara Resources Ltd., poprzez jedną ze swoich spółek zależnych – Coal Holding Sp. z o. o. złożyła wniosek o wydanie koncesji na wydobycie węgla koksującego ze złoża Nowa Ruda. Jest to ostatni krok na drodze do uzyskania praw do wydobycia doskonałej jakości węgla koksującego, idealnie nadającego się do produkcji wysoce pożądanego przez przemysł europejski koksu. Wysokie zapotrzebowanie na ten surowiec odbija się na jego aktualnie wysokiej cenie rynkowej. Pobliskie koksownie, uzupełniając brakujący wolumen węgla koksującego, decydują się ostatnimi czasy na import surowca, głównie z Australii i USA.

Jesteśmy zadowoleni z przyjęcia naszego wniosku przez Rząd, zawierającego dokumenty zapewniające o finansowaniu Projektu Nowa Ruda w fazie operacyjnej.”- powiedział Derek Lenartowicz, prezes Balamara Resources. “Cieszymy się z wysokiego poparcia udzielonego nam przez lokalną społeczność, władze samorządowe i Kościelne oraz związki zawodowe. Balamara będzie dokładać wszelkich starań, by przez swoje działania wynagrodzić wiarę w niej pokładaną. Szacujemy, że budowa infrastruktury kopalnianej rozpoczęłaby się w pierwszej połowie 2019 roku, a pierwszy węgiel wyjechałby na powierzchnię pod koniec 2020.”- dodał.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem lokalnej telewizji nt. złożenia wniosku koncesyjnego.


04/06/2018

News1

Balamara otrzymała pozytywną decyzję środowiskową dla Projektu Nowa Ruda

Pełna treść ogłoszenia dotyczącego pozytywnej decyzji środowiskowej:


31/01/2018

Wyniki Coroczenego Spotkania Walnego Inwestorów

Coroczne Walne Spotkanie Inwestorów odbyło się 31 stycznia w Perth (Australia). Poniżej znajduje się pełny raport:

Results of meeting January_31_2018


04/12/2018

Zawiadomienie o Coroczenym Spotkaniu Walnym Inwestorów

Notice of BMB annual general meeting 2018

 

Raporty finansowe

Quantum and terms of the recent convertible founds raising


The Board of Balamara Resources Ltd hereby discloses to shareholders the precise quantum and terms of the convertible fund raising that have taken place during last nine months (i.e. since November 2019)


Ample Skills

Tranche

Date Rate Principal Interest Conversion Converted Conversion Price

Shares

34

2/10/2018 5%

$450,000.00

$20,465.75

30/08/2019

$470,465.75

0.03

15,682,192

35

6/09/2019

5%

$250,000

$11,232.88

$261,233

0.03

8,707,763

36

12/09/219

5%

$100,000

$4,410.96

$104,411

0.03

3,480,365

37 23/09/2019 5%

$200,000

$8,520.55

$208,512

0.03

6,950,685


Vulpes Fund – Loan agreement (pending)

CR000687 CR 28/02/2020 2-1720 Vulpes Distressed Fund $189,393.94 125,000 USD
CR000688 CR 24/02/2020 2-1720 Vulpes Distressed Fund $45,454.55 30,000 USD
CR000663 CR 25/11/2019 2-1720 Vulpes Distressed Fund – Convertible Lo $115,214.18 78,000 USD
CR000701 CR 13/03/2020 2-1720 Vulpes Distressed Fund – Convertible Lo $1,421,793.25 875,000 USD


Bright Agile – Loan agreement (pending)

CR000676 CR 18/12/2019 2-1720

Loan from Bright Agile LTD

80,000 USD
CR000677 CR 19/12/2019 2-1720

Loan from Bright Agile LTD

170,000 USD
CR000686 CR 11/02/2020 2-1720

Loan from Bright Agile LTD

200,000 USD


Andrew Doman – Loan agreement (pending)

CR000664 CR 25/11/2019 2-1720 Shareholder Loan from Andrew Doman $114,168.39 77,292 USD

[/et_pb_column]