O nas

Grupa kapitałowa BALAMARA Resources Ltd jest australijskim przedsiębiorstwem sektora górniczego. Naszym głównym celem jest dostarczanie długoterminowego zysku dla akcjonariuszy poprzez stanie się, w krótkim okresie czasu, średniej wielkości spółką wydobywczą. Pragniemy osiągnąć to stawiając na odkrywanie, nabywanie i rozwijanie nowych złóż mineralnych. Balamara stara się zbyć swoje bieżące dodatkowe aktywa i skupić się na swoich polskich projektach węglowych, takich jak Sawin (Lubelskie Zagłębie Węglowe, węgiel energetyczny) oraz Nowa Ruda (Dolnośląskie Zagłębie Węglowe, węgiel koksujący).

Dlaczego Polska?

Polska jest największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej i dziesiątym na świecie, produkując 72 mln ton węgla kamiennego rocznie. Rząd Polski szacuje złoża węgla w Polsce na 48 mld ton, z czego zasoby węgla koksowego stanowią 13 mld. Składa się na to 146 udokumentowanych złóż węgla zlokalizowanych w trzech zagłębiach: Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym i Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

Balamara wybrała Polskę jako miejsce realizacji swoich projektów, ponieważ mocnymi stronami tego kraju są:

  • suwerenność (członek UE i NATO)
  • stabilna demokracja
  • dobrze zdefiniowane prawo górnicze
  • niskie koszty operacyjne
  • dostępność wykwalifikowanej siły roboczej górnictwa podziemnego
  • doskonała infrastruktura w całej Polsce
  • bliskość dużego rynku europejskiego
  • silnie rozwijająca się gospodarka

ZASOBY WĘGLOWE POLSKICH PROJEKTÓW BALAMARA WG. JORC (Mt)

CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ WYKONANYCH OTWORÓW WIERTNICZYCH (m)

PROJEKTY GÓRNICZE W POLSCE

OBSZAR POLSKICH PROJEKTÓW (KM2)

BALAMARA SKŁADA WNIOSEK O KONCESJĘ NA WYDOBYCIE ZE ZŁOŻA NOWA RUDA

Balamara Resources Ltd., poprzez jedną ze swoich spółek zależnych – Coal Holding Sp. z o. o. złożyła wniosek o wydanie koncesji na wydobycie węgla koksującego ze złoża Nowa Ruda.

Przeczytaj i zobacz pełną wersję filmu...

DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA NOWEJ RUDY

Projekt Nowa Ruda otrzymał pozytywną decyzję środowiskową. Przeczytaj pełen tekst ogłoszenia:

Przeczytaj...

FINANSOWY RAPORT ROCZNY

Balamara Resources Ltd ma przyjemność poinformować o publikacji swojego rocznego Raportu finansowego w stanie na 30 czerwca 2017

Przeczytaj...

Ogłoszenia

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ogłoszeniami i wiadomościami firmowymi:NASZE PROJEKTY

Zapoznaj się z działalnością
Grupy Kapitałowej Balamara Resources Ltd.;
– kiknij na jeden z poniższych przycisków aby
przejść do opisów poszczególnych projektów

Nasze projekty mogą w dużym stopniu pomóc polskiej gospodarce, tworząc, wraz z finalizacją projektów, znaczącą ilość miejsc pracy. Cieszymy się, że możemy być częścią rynku, który posiada wśród lokalnej społeczności wiele osób z bogatym doświadczeniem i specjalizacją w branży górniczej. Czynnik ludzki jest konieczny do realizacji naszych projektów dla dobra polskiego węgla.

Derek Lenartowicz

Prezes Zarządu

Robimy znaczące postępy w realizacji wszystkich polskich projektów węglowych, wzbogacając wartość procesu i pracując z najbardziej kompetentnymi i doświadczonymi konsultantami technicznymi na świecie. Zaletami naszych projektów są wysokiej jakości węgiel, łatwość wydobycia i niskie wydatki inwestycyjne, czyli możliwość finansowania i przystąpienia do produkcji.

Mike Ralston

Dyrektor

Obecna dynamika popytu w skali makro, połączona z wciąż wysoką zależnością Europy od energii węglowej przez kolejne minimum 33 lata pozwala sądzić, iż polski węgiel odegrać może istotną rolę w okresie transformacji sektora energetycznego na niskoemisyjny. Nasza grupa posiada wystarczający potencjał finansowy oraz doświadczenie by na tej bazie wypracować zwrot dla naszych akcjonariuszy.

Michael Hale

Dyrektor Niewykonawczy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Zapoznaj się z naszą wewnętrzną polityką odpowiedzialności, ochrony środowiska oraz działaniami CSR

Więcej...

MASZ PYTANIA?

Jeżeli nie znalazłeś na naszej stronie informacji, jakimi byłeś zainteresowany, skontaktuj się z nami- postaramy się pomóc!

Kontakt