O GRUPIE BALAMARA RESOURCES LTD.

Zapoznaj się z naszą stategią, strukturą oraz Zarządem


STRATEGIA

Balamara stawia sobie za cel zwiększenie wartości udziałów spółki poprzez:

WYKRES_POL

  • Stworzenie inwestycyjnego portfolio z zakresu surowców naturalnych, w szczególności węgla koksującego;
  • Dołożenie wszelkich starań, aby rozwijać wszystkie projekty należące do spółki.

Balamara zamierza ugruntować swoją pozycję na rynku surowców naturalnych jako średniej wielkości wydobywca/producent węgla poprzez:

  • Rozwój projektów z obecnego portfolio, na które składają się inwestycje w Polsce i Australii
  • Właściwe prowadzenie projektów, tak aby ustawicznie zwiększać ich wartość, przechodząc płynnie przez kolejne etapy od eksploracji przez studia wykonawcze, bankowe, analizy rynku i wreszcie budowę niezbędnej infrastruktury oraz wydobycie, tam gdzie będzie to możliwe.
  • Działania marketingowe wzmacniające rozpoznawalność spółki.
  • Ponowne wejście na giełdę na bardziej zawansowanym etapie projektów, tj. w czasie rozpoczęcia pierwszych prac wydobywczych, po wcześniejszej analizie wyboru odpowiedniego momentu i miejsca.

Zarząd Balamara Resources Ltd.

Derek Lenartowicz
Prezes Wykonawczy

Pan Lenartowicz związany jest z firmą jako Dyrektor Wykonawczy od 2 Maja 2007 roku, natomiast od 1 Sierpnia 2011 pełni funkcję Prezesa Wykonawczego. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, zarówno w samym wydobyciu, jak i w realizacji projektów górniczych zdobytym podczas pracy dla największych australijskich przedsiębiorstw wydobywczych ma on nieoceniony wkład w rozwój Grupy Balamara. Główną misją Pana Lenartowicza jest asystowanie w rozwoju obecnych projektów z portfolio Balamara Resources oraz prace nad pozyskaniem nowych.

Derek Lenartowicz z wykształcenia jest inżynierem górniczym z bogatym doświadczeniem w pracy w dużych zakładach wydobywczych, jak na przykład Mt. Keith, należącym do spółki Western Mining w stanie Australia Zachodnia WA (flagowa kopalnia przedsiębiorstwa, o udokumentowanych zasobach ok. 1.7 mln ton niklu). Przed podjęciem pracy w Western Mining, Pan Lenartowicz piastował wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach North Limited i Dominion Mining, na krótko przez związaniem się z Grupą Balamara pełnił on funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie View Resources Limited.

Michael Hale
Dyrektor Wykonawczy

Michael Hale został powołany na stanowisko Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego 12 Kwietnia 2011 roku. Pan Hale jest byłym urzędnikiem państwowym Rządu Stanowego Zachodniej Australii. Posiada szerokie kwalifikacje w związane z działalnością sektora publicznego i administracji. Jego rola w Grupie Balamara związana jest głównie z kreowaniem ładu korporacyjnego oraz strategii rozwoju. Odgrywa też kluczową rolę w Zarządzie jako Dyrektor Niezależny.

Dr Andrew Doman
Niezależny Dyrektor Niewykonawczy

Dr Andrew Doman może pochwalić się wybitnym przebiegiem kariery zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej. Po zakończeniu pracy w Medicine and Medical Administration, dołączył do zespołu wydziału Handlu Zagranicznego i Handlu (Department of Foreign Affairs and Trade). Był Starszym Dyrektorem w spółce MacKinsey, a także pełnił funkcje kierownicze w poszczególnych firmach z Wielkiej Brytanii. Obecnie jest prezesem Castle Trust. Dołączył do zarządu Balamara Resources Ltd. jako Niezależny Dyrektor Nie-wykonawczy.

Jonathan Leung
Niezależny Dyrektor Niewykonawczy

Jonathan Leung ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w funkcjach korporacyjnych, skarbowych, finansowych i inwestycyjnych, zajmując wysokie stanowiska kierownicze w dużych instytucjach finansowych i organizacjach komercyjnych. Był odpowiedzialny za szereg znaczących przejęć strategicznych w Azji, a także za swoje szerokie doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jonathan posiada licencjat z handlu i jest członkiem Institute of Chartered Accountants Australia and New Zealand oraz członkiem Hongkong Institute of CPAs. Dołączył do zarządu Balamara jako Niezależny Dyrektor Nie-wykonawczy.

Mathew Smith pełni funkcję sekretarza Spółki od maja 2017. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w sektorze księgowości biznesowej. Ukończył studia na kierunku Handel, jest także członkiem CPA Australia. W zarządzie Balamara Resources posiada pozycję niezależnego dyrektora niewykonawczego.

KSIĘGA ADRESOWA SPÓŁKI

[/et_pb_text]

Siedziba Spółki

100 Railway Road,
Subiaco WA, 6008
ABN 84 061 219 985
P: +61 8 9380 9800

Rejestr Udziałów

Link Market Services
Level 4
Central Park 152
St Georges Terrace
Perth WA 6000


Bankierzy

ANZ Banking Corporation
Albert Avenue
Chatswood, NSW 2067

[/et_pb_column]

Struktura Grupy Kapitałowej BALAMARA RESOURCES LTD.

Structure_PL