O GRUPIE BALAMARA RESOURCES LTD.

Zapoznaj się z naszą stategią, strukturą oraz Zarządem


STRATEGIA

Balamara stawia sobie za cel zwiększenie wartości udziałów spółki poprzez:

WYKRES_POL

  • Stworzenie inwestycyjnego portfolio z zakresu surowców naturalnych, w szczególności węgla kamiennego
  • Dołożenie wszelkich starań, aby rozwijać wszystkie projekty należące do spółki.

Balamara zamierza ugruntować swoją pozycję na rynku surowców naturalnych jako średniej wielkości wydobywca/producent węgla poprzez:

  • Rozwój projektów z obecnego portfolio, na które składają się inwestycje w Polsce i Australii
  • Właściwe prowadzenie projektów, tak aby ustawicznie zwiększać ich wartość, przechodząc płynnie przez kolejne etapy od eksploracji przez studia wykonawcze, bankowe, analizy rynku i wreszcie budowę niezbędnej infrastruktury oraz wydobycie, tam gdzie będzie to możliwe.
  • Działania marketingowe wzmacniające rozpoznawalność spółki.
  • Ponowne wejście na giełdę na bardziej zawansowanym etapie projektów, tj. w czasie rozpoczęcia pierwszych prac wydobywczych, po wcześniejszej analizie wyboru odpowiedniego momentu i miejsca.

Zarząd Balamara Resources Ltd.

Pan Lenartowicz związany jest z firmą jako Dyrektor Wykonawczy od 2 Maja 2007 roku, natomiast od 1 Sierpnia 2011 pełni funkcję Prezesa Wykonawczego. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, zarówno w samym wydobyciu, jak i w realizacji projektów górniczych zdobytym podczas pracy dla największych australijskich przedsiębiorstw wydobywczych ma on nieoceniony wkład w rozwój Grupy Balamara. Główną misją Pana Lenartowicza jest asystowanie w rozwoju obecnych projektów z portfolio Balamara Resources oraz prace nad pozyskaniem nowych.

Derek Lenartowicz z wykształcenia jest inżynierem górniczym z bogatym doświadczeniem w pracy w dużych zakładach wydobywczych, jak na przykład Mt. Keith, należącym do spółki Western Mining w stanie Australia Zachodnia WA (flagowa kopalnia przedsiębiorstwa, o udokumentowanych zasobach ok. 1.7 mln ton niklu). Przed podjęciem pracy w Western Mining, Pan Lenartowicz piastował wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach North Limited i Dominion Mining, na krótko przez związaniem się z Grupą Balamara pełnił on funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie View Resources Limited.

Mike Ralston został powołany na stanowisko Dyrektora Niewykonawczego w dn. 1 Marca 2011. Szybko uzyskał awans na stanowisko Dyrektora Zarządzającego (1 Sierpnia 2011). Pan Ralston ma bogate, ponad dwudziestoletnie doświadczenie na stanowisku Senior Executive Manager w Australijskich, Afrykańskich oraz Brytyjskich spółkach górniczych sektora prywatnego i państwowego. W swoim życiorysie Pan Ralston pochwalić może się stanowiskami CFO (Chief Finance Officer) w czterech górniczych spółkach notowanych na giełdzie ASX (Australian Stock Exchange). Ostatnie 8 lat spędził w Perth w Australii, posiada też australijskie obywatelstwo. W tym okresie obejmował wysokie stanowiska menadżerskie i dyrektorskie w australijskich przedsiębiorstwach wydobywczych. Jako CFO i członek kadry zarządzającej spółki Kangaroo Resources w ciągu dwóch lat przeprowadził firmę przez drogę od małej firmy z kapitałem nominalnym 5 mln $ i minimalną wartością aktywów do pozycji kapitalizacji rynkowej szacowanej na 600 mln $ i potencjałem do stania się jednym z większych producentów węgla w Indonezji.

Pana Ralstona cechuje agresywne i ambitne podejście do zarządzania firmą, potwierdzone wielokrotnie w historii rozwoju spółek w których pracował; jego filozofia biznesu idealnie sprawdza się w środowisku dynamicznego wzrostu. Wierzy on w potencjał pracy zespołowej, a jego przedsiębiorcza natura pozwala mu poszczycić się niezwykle bogatym doświadczeniem w zarządzaniu firmami sektora wydobywczego.

Mike Ralston to osoba o szerokim wachlarzu umiejętności menadżerskich w zakresie zarządzania ogólnego, zarządzania finansowego, opracowania i raportowania strategii rozwoju, pozyskiwania finansowania oraz dbania o pozytywne relacje inwestorskie.

22d Michael Hale został powołany na stanowisko Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego 12 Kwietnia 2011 roku. Pan Hale jest byłym urzędnikiem państwowym Rządu Stanowego Zachodniej Australii. Posiada szerokie kwalifikacje w związane z działalnością sektora publicznego i administracji. Jego rola w Grupie Balamara związana jest głównie z kreowaniem ładu korporacyjnego oraz strategii rozwoju. Odgrywa też kluczową rolę w Zarządzie jako Dyrektor Niezależny


KSIĘGA ADRESOWA SPÓŁKI


Siedziba Spółki

100 Railway Road,
Subiaco WA, 6008
ABN 84 061 219 985
P: +61 8 9380 9800

Rejestr Udziałów

Link Market Services
Level 4
Central Park 152
St Georges Terrace
Perth WA 6000


Bankierzy

ANZ Banking Corporation
Albert Avenue
Chatswood, NSW 2067


Struktura Grupy Kapitałowej BALAMARA RESOURCES LTD.

Structure_PL