O GRUPIE BALAMARA RESOURCES LTD.

Zapoznaj się z naszą stategią, strukturą oraz Zarządem


STRATEGIA

Balamara stawia sobie za cel zwiększenie wartości udziałów spółki poprzez:

WYKRES_POL

  • Stworzenie inwestycyjnego portfolio z zakresu surowców naturalnych, w szczególności węgla kamiennego
  • Dołożenie wszelkich starań, aby rozwijać wszystkie projekty należące do spółki.

Balamara zamierza ugruntować swoją pozycję na rynku surowców naturalnych jako średniej wielkości wydobywca/producent węgla poprzez:

  • Rozwój projektów z obecnego portfolio, na które składają się inwestycje w Polsce i Australii
  • Właściwe prowadzenie projektów, tak aby ustawicznie zwiększać ich wartość, przechodząc płynnie przez kolejne etapy od eksploracji przez studia wykonawcze, bankowe, analizy rynku i wreszcie budowę niezbędnej infrastruktury oraz wydobycie, tam gdzie będzie to możliwe.
  • Działania marketingowe wzmacniające rozpoznawalność spółki.
  • Ponowne wejście na giełdę na bardziej zawansowanym etapie projektów, tj. w czasie rozpoczęcia pierwszych prac wydobywczych, po wcześniejszej analizie wyboru odpowiedniego momentu i miejsca.

Zarząd Balamara Resources Ltd.

Pan Lenartowicz związany jest z firmą jako Dyrektor Wykonawczy od 2 Maja 2007 roku, natomiast od 1 Sierpnia 2011 pełni funkcję Prezesa Wykonawczego. Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu, zarówno w samym wydobyciu, jak i w realizacji projektów górniczych zdobytym podczas pracy dla największych australijskich przedsiębiorstw wydobywczych ma on nieoceniony wkład w rozwój Grupy Balamara. Główną misją Pana Lenartowicza jest asystowanie w rozwoju obecnych projektów z portfolio Balamara Resources oraz prace nad pozyskaniem nowych.

Derek Lenartowicz z wykształcenia jest inżynierem górniczym z bogatym doświadczeniem w pracy w dużych zakładach wydobywczych, jak na przykład Mt. Keith, należącym do spółki Western Mining w stanie Australia Zachodnia WA (flagowa kopalnia przedsiębiorstwa, o udokumentowanych zasobach ok. 1.7 mln ton niklu). Przed podjęciem pracy w Western Mining, Pan Lenartowicz piastował wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach North Limited i Dominion Mining, na krótko przez związaniem się z Grupą Balamara pełnił on funkcję Dyrektora Zarządzającego w firmie View Resources Limited.

22d Michael Hale został powołany na stanowisko Niezależnego Dyrektora Niewykonawczego 12 Kwietnia 2011 roku. Pan Hale jest byłym urzędnikiem państwowym Rządu Stanowego Zachodniej Australii. Posiada szerokie kwalifikacje w związane z działalnością sektora publicznego i administracji. Jego rola w Grupie Balamara związana jest głównie z kreowaniem ładu korporacyjnego oraz strategii rozwoju. Odgrywa też kluczową rolę w Zarządzie jako Dyrektor Niezależny


KSIĘGA ADRESOWA SPÓŁKI


Siedziba Spółki

100 Railway Road,
Subiaco WA, 6008
ABN 84 061 219 985
P: +61 8 9380 9800

Rejestr Udziałów

Link Market Services
Level 4
Central Park 152
St Georges Terrace
Perth WA 6000


Bankierzy

ANZ Banking Corporation
Albert Avenue
Chatswood, NSW 2067


Struktura Grupy Kapitałowej BALAMARA RESOURCES LTD.

Structure_PL