RELACJE INWESTORSKIE

Zapoznaj się z założeniami wewnętrznej polityki środowiskowej oraz bezpieczeństwa Grupy Balamara Resources Limited, jak również z informacjami na temat ładu korporacyjnego i działalnościami na gruncie CSR

Trzy filary Balamara Resources
Ochrona środowiska, przyzwolenie społeczne oraz bezpieczeństwo – te wartości tworzą trzy podstawowe filary działalności Grupy Balamara oraz jej drogi do rozwoju i fazy wykonawczej wszystkich naszych projektów górniczych.

Wszystkie projekty Grupy Balamara projektowane są z uwzględnieniem wszelkich międzynarodowych, krajowych jak i lokalnych regulacji i uwarunkowań ochrony przyrody i środowiska. Jesteśmy przekonani, że zastosowanie najnowocześniejszych technologii górniczych umożliwi zminimalizowanie szkodliwego wpływu zakładu górniczego, zapewniając niezakłóconą egzystencję lokalnej fauny i flory oraz zachowanie bioróżnorodności terenu górniczego.

Grupa Balamara jest pewna, że obopólne, długoterminowe korzyści dla inwestora i Społeczności Lokalnej mogą być osiągnięte wyłącznie poprzez działanie w pełnej zgodzie i wzajemnym zrozumieniu, dlatego też poszanowanie interesów i trosk mieszkańców obszarów górniczych jak i miejscowych władz samorządowych, połączone z transparentnością prowadzenia działań są kluczowymi aspektami realizowania przez Grupę Balamara swoich projektów górniczych.

Ponadto dokładamy wszelkich starań, by spełnić wszystkie międzynarodowe i krajowe wymogi bezpieczeństwa, zarówno w zakresie ochrony powierzchni przed deformacjami, jak i minimalizacji wszelkich potencjalncych zagrożeń dla życia i zdrowia górników zatrudnionych w przyszłości w naszych zakładach wydobywczych.

Polityka firmy


Polityka środowiskowa Balamara Resources

” (..) W celu osiągnięcia wszystkich celów środowiskowych, zaimplementowany zostanie System Zarządzania Polityką Ochrony Środowiska oparty o międzynarodowy standard ISO14001, a jego wykonanie i przestrzeganie monitorowane będzie poprzez regularne inspekcje w miejscu prowadzenia prac oraz oficjalne protokoły audytowe (…) “

Przeczytaj pełny dokument (w j. angielskim):


POLITYKA ŚRODOWISKOWA

Balamara jest świadoma wartości dziedzictwa naturalnego każdego z regionów, w którym rozwija swoje projekty górnicze, i zamierza realizować swoje przedsięwzięcia w sposób umożliwiający zachowanie owego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Postrzegamy odpowiedzialność za środowisko naturalne jako kluczową wartość, leżącą u podstaw naszych działań, dlatego też nasze projekty wprowadzane są w życie w zgodnie z wszelkimi międzynarodowymi standardami środowiskowymi.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Priorytetem pracy Grupy Balamara Resources jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców oraz społeczności, w których działamy i będziemy działać. Wierzymy, że każdemu wypadkowi w pracy można odpowiednio zapobiec, dlatego też nasi pracownicy aktywnie uczestniczą w odpowiednich szkoleniach i procesach profilaktyki, identyfikacji i eliminacji zagrożeń w miejscu pracy.

ŁAD KORPORACYJNY

Balamara stosuje najwyższe standardy ładu korporacyjnego, odpowiednie dla wymogów stawianym przedsiębiorstwom junior przez ASX. Naszym priorytetem jest pewność, że Grupa zarządzana jest zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami, będącymi w zgodności z prawem obu krajów, w których jesteśmy aktywni.

Odpowiedzialność społeczna biznesu


CSR Initiatives

Balamara Resources Ltd to nie tylko spółka zajmująca się działaniami w sektorze wydobywczym. To także ludzie, którym zależy na wspieraniu lokalnych społeczności, ich rozwoju, zaangażowaniu w wydarzenia kulturalne, historyczne i sportowe. Realizując politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (ang. CSR – Corporate Social Responsibility) pragniemy zbliżyć się do społeczności zamieszkującej tereny naszych projektów i pokazać inną stronę biznesu.

Do tej pory mieliśmy przyjemność brać udział w następujących inicjatywach: